Galerija

Karanac- umjetni teren (10 slika)

Sve ostale slike pogledajte u rubrici vijesti, na naslovnoj stranici….

Rezervacije

Termin je potrebno rezervirati unaprijed!

Kontakt

Igor Ilić - 098 682 508

Igor Apčag - 091 224 45 51

paintball.raptor@gmail.com

Prognoza

%o_temp_hi_11%%o_temp_lo_11%