Paintball i Paintball cal. 0,50

  • 15 EUR oprema i 100 kuglica
  • 19 EUR oprema i 200 kuglica
  • 23 EUR oprema i 300 kuglica
  • 31 EUR oprema i 500 kuglica
  • 4 EUR dodatnih 100 kuglica

Oprema uključuje: maskirnu uniformu, masku, marker, co2 potreban za igru, zaštitu za prsa, rukavice

Sve cijene su po osobi, potrebno je minimalno 6 osoba

JT Splatmaster

Osnovni paket – 2 sata igre:

  • cijena 80 EUR – uključuje opremu za 10 djece (zaštitni prsluk, maska, marker), vođenje igre, kuglice potrebne za igru
  • 8 EUR je doplata po djetetu

Extreme paket – 2 sata igre:

  • cijena 120 EUR – uključuje opremu za 10 djece (zaštitni prsluk, maska, marker), vođenje igre, kuglice potrebne za igru
  • 12 EUR je doplata po djetetu