Paintball i Paintball cal. 0,50

  • 100 kn oprema i 100 kuglica
  • 130 kn oprema i 200 kuglica
  • 150 kn oprema i 300 kuglica
  • 200 kn oprema i 500 kuglica
  • 30 kn dodatnih 100 kuglica

Oprema uključuje: maskirnu uniformu, masku, marker, co2 potreban za igru, zaštitu za prsa, rukavice

Sve cijene su po osobi, potrebno je minimalno 6 osoba

JT Splatmaster

Osnovni paket – 2 sata igre:

  • cijena 600 kn – uključuje opremu za 10 djece (zaštitni prsluk, maska, marker), vođenje igre, kuglice potrebne za igru
  • 60 kn je doplata po djetetu

Extreme paket – 2 sata igre:

  • cijena 900 kn – uključuje opremu za 10 djece (zaštitni prsluk, maska, marker), vođenje igre, kuglice potrebne za igru
  • 90 kn je doplata po djetetu